Skuta er snudd, og no ser Kim og Anne lyset i tunnelen

Florø Fotball er godt i gang med prosessane med å bli ein klubb styrt av medlemmene og med breidde bak toppen. Den gode sportslege avslutninga i haust har såleis vore kjærkommen.