Skal planlegge gymsal og sjukehusutbygging samla

FLORØ: Arbeidet med ny gymsal på Florø barneskole og utbygging på Florø sjukehus skal no sjåast i samanheng, og det skal lagast ein felles, overordna reguleringsplan for området.