Ber Kinn busetje 36 flyktningar neste år

Politikarane må ta stilling til oppmodinga og kommune må svare innan 20. desember.