Laksenæringa sikrar butikkdrift på Svanøy

Alf Helge Aarskog i Mowi og lokale oppdrettarar har kjøpt eigedommen der Svanøy Handel driv butikk og kro.