Retten la vekt på bot og betring

Artikkelen er over 4 år gammel

Fjordane tingrett tok omsyn til at tiltalte har teke grep for å komme vekk frå narkomiljøet.