Kutta grovboss-ordninga grunna dårleg økonomi

Vidar Grønnevik viser til store underskot i 2018 og fare for underskot også i det siste driftsåret som Flora kommune.