Asylmottaket kan komme i drift til våren

Solbakken asylmottak er kvalifisert for ny anbodsrunde. Dersom ein vinn fram, kan ein sjå ny aktivitet til våren.