Kreftsjuke Kjell Tonheim vann i sak om buplikt

Fylkesmannen opphevar Flora kommune sitt vedtak om buplikt for eigedommen til Kjell Tonheim på Storebru.