Fjordingane har lågare lånegjeld

– Folk i vårt område har lågare lånebelastning enn i sentrale bystrøk som Oslo, seier Frode Vasseth i Sparebanken Sogn og Fjordane.