Vil sette opp nytt næringsbygg på Evja

O. Drage AS har planar om å bygge 5000 kvardratmeter næringsbygg på den siste store tomta på nordsida av Skudalsvegen.