Skal gje høgfjellshyttene eit vedlikehaldsløft

DNT-hytta på Blåbrebru og Gjegnabu treng vedlikehald og Flora Turlag søkjer om løyve til helikoptertransport for materialane.