Godkjende regulering av Naustholmen for baseutviding

Bystyret har gitt klarsignal til ei privat regulering av Naustholmen som område for ny utviding av Fjord Base.