Har løyst floken med fiskerikaia

Ein avtale med Bjarte Seljeseth i Florø Tank og Maskin løyste floken med vegutløysing og fullføring av fiskerikaiprosjektet i Florø.