Jonny Sæterbø har ein solid CV innan kjøp, sal og eksport av laks og aure.

– Eg jobba hos Harald Skaar og Skaarfish frå 1994-1998. Deretter jobba eg i Pan Fish-systemet  i Ålesund ei tid. Frå 2004 til 2011 jobba eg for Seaborn i Bergen, der Steinvik Fiskefarm  og Alex Vassbotten er største aksjonær. Etter det har jobba i mitt eige selskap i Bergen; Front Marine, fortel han.

Selskapet hadde opphavleg fire eigarar og Sæterbø har no kjøpt ut dei andre.

– Eg har budd i Florø og pendla til Bergen nokre år. Det fekk eg nok av og no med full råderett i selskapet, valde eg å flytte det hit. Kona mi er frå Florø og dessutan likar eg meg godt i havbruksmiljøet her i byen. Eg kjenner fleire av veteranane frå Skaarfish-tida. Det er eit veldig godt miljø her. Vi møtest av og til og diskuterer det som rører seg i marknaden både innanlands og i utlandet. 

Eksportselskap i Flora

Norwell

Bravo Seafood

Kjell Sea

Skaar Norway

Front Marine

 

Sæterbø har flytta inn i lokale på Horne Brygge og driv Front Marine på eigen hand med kona i halv stilling i tillegg. Dei handterer alt frå innkjøp, sal og logistikk.

– Fordelen med å vere ein liten aktør ligg i fleksibiliteten og å kunne operere i nisjer i marknaden. Eg kan snu meg fort rundt når prisane svingar kjapt opp eller ned. På innkjøpssida har eg nokre leverandørar som eg har hatt eit godt forhold til i mange år. Det er ein viktig basis. Uansett må du alltid vere konkurransedyktig både på pris til oppdrettar og til kunde, forklarer han.