Telenor legg ned sentralar for fasttelefon i grender og øysamfunn

Av

Telenor skal legge ned fasttelefonsentralar i over 40 tettstader. Arbeidet starta i fjor og held fram for fullt i år.