Let tvilen komme vind-industrien til gode

Olje og Energiepartementet avviser klage frå naturvernorganisasjonane på plassering av turbinar på Guleslettene Vindkraftanlegg. .