Full krise for Ålfotbreen

Mellom 1982 og 2010 tapte Ålfotbreen seg med moderate 10 centimeter i året over heile breen. Berre i 2019 var dette talet 2,4 meter.