Zephyr: – Restverdien av 12 år gamle vindmøller er garanti god nok for opprydding

– Vår erfaring er at turbinane har ein høg bruktverdi etter 12 år, som vil kunne dekke inn ei eventuell opprydding ved driftsstans.