Fryktar konsekvensane når det no skal kuttast millionar i skulesektoren

FLORØ: Foreldra ved Flora ungdomsskule er bekymra for skuletilbodet når Kinn kommune no skal kutte millionar på skulesektoren. Berre neste år skal det kuttast nesten 12 millionar på grunnskulane.