Ungdommen leverte julestemninga

Flotte ungdommar, flinke ungdommar og nydeleg produksjon. Det er inntrykket vi sit att med etter julekonserten til Flora ungdomsskule 2019.