Flora ungdomsskule er hardt pressa på bemanningssida denne veka. Rektor Kari Vårdal fortel i ettermiddag til NRK Vestland, at 32 personar er vekke frå arbeid i dag.

Dette utgjer kring 40 prosent av dei tilsette ved skulen. I tillegg er fire klassar tekne ut i karantene, grunna koronapandemien.

Vårdal seier det har vore ei stor belasting over lengre tid for dei tilsette, som gjer at dei er komen i denne situasjonen. Dei organiserer seg no etter beste evne, men er heilt på randa av å kunne halde drifta i gang på skulen.