Toppar årsmøtet med «Himalaya-Håkon»

Håkon Åsvang kjem til årsmøtet i Flora Turlag for å fortelje om sine ekstreme toppturar.