Her røyster bystyret over bygging av nytt rådhus

Ved å samle kommuneadministrasjonen i eit bygg, skal ein både effektivisere drifta og spare millionar. No er rådhusprosjektet vedteke av bystyret.