Styrer mot eit meirforbruk på 26 millionar: – Kommunen si drift er ikkje berekraftig

Skatteinngangen sviktar, og tenestene rapporterer om meirforbruk. Flora kommune styrer no mot eit overforbruk på 26 millionar i 2019, viser årets første prognosar.