Prestegarden kjem truleg for sal - kan det bli løysinga for barneskolen?

FLORØ: Presten skal flytte frå prestegarden i Florø sentrum, og eigedommen kan no hamne på den opne bustadmarknaden.