– Typisk kommunen å komplisere ei så enkel byggjesak

FLORØ: – Som fagmann undrar eg meg over ordførar Ola Teigen si forklaring på kvifor ombyggingsprosjektet ved Flora Ungdomsskule ikkje er starta opp.