Følg debatten om jordmorvakta og ny barnehage i Florø

Flora bystyre har møte torsdag ettermiddag, og du kan sjå det i web-tv her.

DEL

Agenda for Flora bystyre torsdag 6. desember kl. 17.00:

  • Presentasjon av havbruksprosjekt ved Lone Bareksten, Aksello
  • Presentasjon av Måløy Marine Ressurssenter - orientering ved Randi Humborstad
Saknr. Tittel
066/18 Godkjenning av møtebok
067/18 Refererte skriv og meldingar
068/18 Følgjeteneste for gravide
069/18 Bruk av reformstønad i prosjektperioden
070/18 Prosjektrekneskap: asfaltering/reasfaltering (78699)
071/18 Prosjektrekneskap: VA-anlegg Nordnesvegen (79577)
072/18 Ny barnehage i Florø sentrum
073/18 Planvedtak – Detaljregulering for Evja – gbnr 202/465 mfl – forretning/industri/kontor
  Interpellasjon frå SV til Flora bystyre 6. desember
  Spørsmål til bystyret

Formannskapet vert som prosjektkomite samla på eit tidspunkt for å handsame sak 081/18 om Brandsøy skule på nytt.
Tidspunktet vert fastsett av ordførar i møtet. Saka må gå for lukka dører, jfr. offentleglova §23, og papira vert utdelt i møtet.

Ber politikarane tenke på utkantane i jordmorvakt-saka: 45 minuttar etter ankomst på helsestasjonen, hadde Sara født

Fra mammaen til en florøværing

Vi støttar dei gravide familiane 

– Å fjerne jordmorvakta tek tryggleiken frå oss, seier Maria og Cathrine

Ikkje rør jordmorvakta i kommunen min!

Artikkeltags