Vil bygge ny brannstasjon i Florø sentrum neste år

Flora bystyre har bestemt at ein ny brannstasjon skal ligge på Kringleskjæret ved Miljøhuset, og håpar på byggestart i 2020. Tanken er å lage ei fylling med stein frå hallbygginga ved Likkjevatnet.