Kinn Høyre har i hele prosessen rundt Kinn arbeidet for å bygge en ny kommune og skape noe positivt for alle innbyggerne og hele regionen. Det har vi også gjort i de to årene Kinn har eksistert. Vi satt først i opposisjon. Når posisjonen ikke fungerte ble vi spurt om å ta ansvar sammen med Venstre og AP: Vi sa ja fordi vi hadde et håp om at dette kunne skape en bedre dynamikk og for å sikre fremdrift i viktige saker for kommunen. Dette opplevde vi dessverre var vanskelig. Alle er kjent med hvordan dette endte. Likevel har vi fortsatt å jobbe for de gode sakene. Noen ganger sammen med Ap og Venstre andre ganger har vi støttet andre.

Motstanden mot Kinn blant innbyggerne har ikke avtatt. Dette tok Årsmøtet til Høyre før jul hensyn til, og det ble vedtatt at Høyre ville støtte et krav om folkeavstemming rundt Kinn og utredning av Kommunen. Dette ble kommunisert ut.

I kommunestyret i desember ble det vedtatt at det skulle komme en utredning og deretter en folkeavstemming. ‘

Diskusjonen har gått videre og konklusjonen til Høyre er at spørsmålet rundt Kinn må avklares raskt. Det må utredes og deretter må folket få si sitt. Denne prosessen er vanskelig men nødvendig. Høyre har hatt grundige diskusjoner om saken. Det har vært tema i alle møter Høyre har hatt de siste månedene. Årsmøtet sa sitt og resultatet av flere gruppemøter har endt med denne konklusjonen. Dette er ikke noe Høyre tar lett på.

Forslaget som ble vedtatt i formannskapet legger opp til en slik prosess. Høyre har tro på at en slik utredning foretatt av Statsforvalteren blir både god og balansert.

Det er selvfølgelig delte meninger rundt denne saken. Det har vi respekt for. Og vi ber om at andre har respekt for vårt valg. Høyre har også som kjent vært delt i dette spørsmålet. Noen i Høyre har andre tanker om hvordan saken skal tas videre. Likevel mener et flertall at dette er veien vi nå må gå for å få ro rundt Kinn. Skal vi lykkes i fremtiden, trenger vi ro. Alle parti, inkludert de som har vært tydelige motstandere, har sagt at det viktige er en avklaring. Den avklaringen ønsker Høyre å bidra til kommer på plass. Dette må avgjøres før neste valg og da må vi handle og ikke trenere.

Hvis ikke dette blir avklart nå, risikerer vi å gå inn i en ny kommunestyreperiode med samme utfordringer som i dag. Det trenger hverken folk i Florø området eller folk i Vågsøy. Vi trenger at kommunestyret jobber konstruktivt og godt på tvers av uenigheter. Om dette er et kommunestyre eller to kommunestyrer vil fremtiden vise.

Uansett resultat i dag og ved en eventuelt senere folkeavstemming, vil Høyre jobbe konstruktivt videre for å sikre gode tjenester og en positiv utvikling.