Flatt bustadsal i Sunnfjord, bortsett frå ein stad

Statistikkane på selde eigedomar i Sunnfjord kommune viser korkje oppgang eller nedgang i første kvartal av 2020. Men ein stad i Sunnfjord-regionen har kraftig auke: Florø.