Fjord1 har både auka inntektene og fullført historisk flåtefornyingsprogram

Fjord1 omsette for 789 millionar kroner i tredje kvartal. Dette er ein auke på 12 prosent samanlikna med same kvartal i fjor og skuldast dei nye kontraktane som starta opp 1. januar.