Kranførar vart stogga 30–40 meter frå tankanlegget

Av

FLORA: Dag Einebærholm vart stogga 30–40 meter frå tankanlegget då han såg at det rauk mellom tankane.