– Å vere sjølvstendig eller bli kjøpt av konkurrent er ikkje det same

Artikkelen er over 2 år gammel

– Senterpartiet og Sigurd Reksnes forstår ikkje, eller vil ikkje forstå, skilnaden på å bli kjøpt opp av eit konkurrerande selskap og å vere sjølvstendig.