Fiskerinæringa lokalt skaper 500 arbeidsplassar på land

– Vi må bli flinkare til å vise fram det vi driv med og kva det betyr for lokalsamfunnet.