– Fiskehelsa er viktigast

FLORØ: Ei heil norsk oppdrettsnæring frå merd til kunde leitar etter nye løysingar på grunn av koronapandemien.