Tryg Trafikk presenterer no tala frå Black Friday i 2016 og 2017 og utviklinga er ikkje oppløftande. Spesielt ikkje for menn. For det er dei som dominerer statistikken.   

Tal frå Black Friday i fjor viser at menn kolliderer over dobbelt så mykje som kvinnelege sjåførar. Menn dominerer ulykkestallene, og verstingen er menn i aldersgruppa 35 til 50 år. Deretter følger menn i alderen 50 til 64 år, etterfølgt av menn i alderen over 65 år. Først på fjerdeplass finn vi den største andelen kvinnelege sjåførar, i alderen 35 til 50 år, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgivar i Tryg Forsikring.

Statistisk sett vil det i dag vere over 100 bilulykker i snitt i timen mellom klokka 12 og 18 på ettermiddagen.

Verst mellom 12.00 og 13.00

– I fjor toppa ulykkene seg frå kl. 12 til 13 med fleire ulykker kvart einaste minutt. Black Friday 2017 kosta over 30 millionar kroner i

forsikringserstatningar, og det er langt fleire bulkeskader etter påkjørsler på parkerte biler samt ryggeulykker denne fredagen enn nokon annan fredag. Aller helst bør ein la kvinnene køyre i dag, det er det ingen tvil om. De ser ut til å behalde roa og køyre mjukare enn mange mannlege sjåførar, spesielt i stressede situasjonar, seier han.

28 prosents auke

På Black Friday i fjor var det 1.739 trafikkulykker, viser tal frå Finans Norge. En auke på 28 prosent frå året før. Eneulykker toppar statistikken,

etterfølgt av påkjørsler av annan bil på parkeringsplass, ryggeulykker og påkjørsel bakfrå. De fleste ulykkene skjer i og rundt de store byene, men også i mindre byer og tettstader skjer det svært mange bilulykker Black Friday.

– Og de verste vekene var utvilsamt Black Friday-veka samt veka før jul. Det var over 10.000 trafikkulykker berre i Black Friday-veka i fjor, og kostnaden var nær 200 millionar kroner. Dessverre forventar vi liknande ulykkestal i år, om ikkje

verre. Nå er det tilbod hele veka, noko som betyr økt trafikk og økt risiko for fleire trafikkulykker, seier Brandeggen.

De verste ulykkesdagene i 2017:

  • 23. november–2.032 trafikkulykker
  • 18. desember–1.994 trafikkulykker
  • 22. desember–1.993 trafikkulykker