Dei siste vekene har koronasmitten framleis gått ned, men det har vore ein betydeleg auke av enkelte andre forkjølingsvirus.

I vekerapporten sin for veke 33 og 34 peikar Folkehelseinstituttet på at situasjonen er uføreseieleg, og at det er mogleg at koronaepidemien igjen vil auke no som folk har komme tilbake til kvardagen etter sommaren.

– Utover hausten kan eventuelle nye variantar med auka spreiingsevne gi nye bølgjer. Helseinstitusjonane må ha beredskap for fleire innleggingar, for utbrot og for større sjukefråvær, skriv FHI.

(©NPK)