Denne veka blir det første vaksineutstyret sendt ut til dei ulike kommunane. Når vaksinasjonen startar, blir sjukeheimsbebuarar prioriterte først, ifølgje FHI.

Det kjem fram i ei detaljert rettleiing for vaksinasjon i kommunane, som Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte måndag.

Tysdag denne veka blir det sendt ut vaksineutstyr som mellom anna sprøytar, kanyleboksar og plaster. Seinare vil det òg bli sendt ut kjøleboksar til bruk av lagring av vaksinedosane.

Om lag halvparten av alt vaksineutstyret blir ifølgje FHI sendt ut no i desember, medan resten sannsynlegvis blir sendt ut i februar eller mars.

Prioriterer sjukeheimsbebuarar

FHI skriv òg at vaksinasjon av bebuarar i sjukeheim vil bli prioritert først, og kommunane blir bedne om å setje opp ein tydeleg plan for kven som skal vaksinerast kvar og av kven.

– Dette må vere på plass før vaksinen kjem til kommunen. Det bør allereie no blir starta eit arbeid for å identifisere pasientar i sjukeheimar som er aktuelle for vaksinasjon. Rutinar for vaksinasjon av dei utan samtykkekompetanse bør byggje på rutinane som kvar kommune bruker ved den årlege sesonginfluensavaksinasjonen, heiter det i rettleiaren.

To dosar

Ingen vaksinar er så langt godkjende, men det er sannsynleg at mRNA-vaksinen frå Pfizer-BioNTech kan vere den første godkjende og tilgjengelege vaksinen, og at den kan bli tilgjengeleg for Noreg allereie rundt årsskiftet.

Vaksinen blir gitt i to dosar. Det tek om lag éi veke etter at andre dose er gitt før vaksinen gir vern.

FHI ber kommunane sikre at sjukeheimsbebuarar med korttidsplassar får begge dosane.

(©NPK)