– Det at barn slepper tilbake til eit normalt liv, kan bidra til noko auka smittespreiing, seier barnelege og forskar Pål Surén i Folkehelseinstituttet (FHI) til Aftenposten.

– Samtidig vil 90 prosent av dei vaksne vere fullvaksinert. Det vil dempe smitten særleg blant dei minste barna, dei på barneskular og i barnehagar. Desse barna blir først og fremst smitta av vaksne, understrekar han.

Han viser til at skulane i England ikkje var prega av deltavirus-smitte før sommarferien starta. Dessutan vil auka bruk av testing bidra til å halde smittesituasjonen i sjakk på skulane, påpeikar Surén.

– Vi trur det blir ei viss spreiing, men vi er ikkje engstelege for at dette skal komme ut av kontroll, seier FHI-forskaren.

Smitten har i lang tid vore størst blant tenåringar og unge vaksne. Det at mange av desse no skal tilbake til skulen, vil truleg ikkje bidra til ein smitteauke – tvert imot, ifølgje Surén. Smitten skjer nemleg hyppigast når det er ferie og fri.

– Mykje av smitten i denne aldersgruppa er knytt til reising, festing og sosiale aktivitetar. Dette roar seg når dei kjem tilbake til skulen og eit meir regulert liv, seier han.

(©NPK)