FHI foreslår lengre opningstider i matbutikkar og for alkoholsal før jul for å unngå auka smittespreiing i samband med julehandelen.

– Med opne butikkar på fleire heilagdagar i jula kan ein redusere storhandling og press på butikkar før jul. Utvida salstid for alkohol i butikk og på vinmonopol kan gi ytterlegare reduksjon i presset, skriv FHI i avgjerdsgrunnlaget som er oversendt regjeringa.

Seinare onsdag skal regjeringa halde pressekonferansen sin der dei kjem med ny informasjon om koronasituasjonen til befolkninga.