Det er ein auke i talet på koronasmitta og fleire blir lagd inn på sjukehus, ifølgje FHI. Instituttet seier at ferietida kan dempe smittespreiinga.

Auken har ikkje vore i dei mest alvorlege tilfella, skriv Folkehelseinstituttet i den siste vekerapporten sin.

Belastninga på sjukehusa er framleis stabil fordi det samtidig er nedgang i nye innleggingar med influensa og nedre luftvegsinfeksjonar.

– Ferietida kan bidra til å dempe smittespreiinga, ifølgje FHI.

Det vart rapportert om 174 nye smittetilfelle i veke 24. I dei to vekene før vart det rapportert om høvesvis 139 og 99 nye tilfelle. Medianalderen for dei innlagde er 77 år.

Årsaka til auken er dels av svekt immunitet og delvis av omikronvarianten BA. 5, skriv FHI.

Tidlegare i juni varsla FHI-direktør Camilla Stoltenberg at Noreg truleg er på veg inn i ei ny smittebølgje som følgje av smitte frå BA. 5-varianten. Det er førebels ingenting som tyder på at varianten gir større risiko for alvorleg forløp.

– Det er framleis viktig at uvaksinerte startar vaksinasjonen sin og at personar over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tek oppfriskingsdosar som tilrådd. Kommunane må ha eit tilbod for dette, skriv FHI.

Instituttet påpeikar samtidig at det er risiko for at det kan oppstå heilt nye, hissigare variantar som dagens vaksinar ikkje vil ha like god effekt på.

Frå og med veke 23 publiserer FHI kvar andre veke ein samla rapport for covid-19, influensa og andre luftvegsinfeksjonar.

(©NPK)