Meir føreseieleg vaksineleveransar gjer at Folkehelseinstituttet (FHI) kan redusere beredskapslageret. Dermed aukar talet på koronavaksinasjonar kraftig.

Neste veke vil det bli distribuert 95.000 dosar ut til kommunane, opplyser FHI på nettsidene sine. Årsaka er at leveringsproblema frå Pfizer/Biontech vart meir kortvarige enn anteke, og Noreg får dermed auka leveransar i tida som kjem.

Auka vaksinasjonstakt inneber raskare vern mot sjukdom og død for dei som treng det mest, fastslår smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI.

– Kommunane får omtrent dobbelt så mange vaksinedosar i veke 5 som opphavleg planlagt. I tillegg får Noreg auka leveransar frå Moderna dei næraste vekene, seier Bukholm.

Smitteverndirektøren antek dessutan at AstraZeneca snart får godkjent vaksinen sin, truleg skjer det allereie fredag. Behovet for eit beredskapslager blir derfor vurdert som mindre.

Noreg vil framleis ha eit mindre beredskapslager for dose nummer to dersom det skulle bli kortvarig svikt i leveringane.

Dei siste vekene har det vore mykje diskusjon rundt levering av vaksinar. EU og AstraZeneca er i open konflikt etter at vaksineprodusenten sa at dei kjem til å levere betydeleg færre vaksinar enn avtalt i nær framtid. Forseinkinga rammar òg Noreg, som truleg vil få 200.000 dosar i staden for over 1,12 millionar i februar.

Dersom vaksinen til AstraZeneca og Oxford-universitetet blir godkjend for bruk i EU og Noreg fredag, kan den truleg bli teken i bruk om eit par veker.

(©NPK)