Ferstad Installasjon med 666.000 i overskot

NÆRINGSLIVSLOGGEN: Basert på kunngjeringar frå Brønnøysundregistera i veke 32