Folk er rasande over auka ferjeprisar - no inviterer han fylka til dialog

Av

Fleire stader langs kysten er folk rasande over auka ferjeprisar. Den ferske samferdselsministeren, Knut Arild Hareide (KrF), seier han høyrer protestane.