Dei fem holmane på til saman åtte mål har lege til sals ei stund. Sjøbua ligg på Knolten, like sør for Perholmen, og er sørvend.

Draumeplass

Tordis Russøy hos Eigedomsmekling Sogn og Fjordane fortel at eigedommen også låg ute fram mot jul i fjor.

– Men det blei litt seint på året, og midt på tjukkaste vinteren er det vanskeleg med visning der ute.

Sjøbua ligg perfekt plassert for å få maksimalt ut av soldagar, den har stor kai med terrasse i både vest og aust, og dei fleste vil nok tenke at dette er ein nydeleg plass å trekke seg tilbake til, berre få minuttar frå båthamnene i Gunhildvågen.

Men det er altså ei sjøbu, og den kan ikkje brukast som hytte med den reguleringa den har i dag, strekar Russøy under.


– Det er eit innreidd arbeidsrom i andre etasje, men det er ikkje ein fritidsbustad. Det er klart ein kan vere der, men den er regulert som sjøbu. Kva folk eventuelt vil søke om seinare, er sjølvsagt opp til kvar enkelt. Men då må ein innom kommunen og søke dispensasjon. Sjøbua var bygd som ein arbeidsplass for fiskeri, slår ho fast.

Kommande container-nabo

I salsoppgåva blir det opplyst at det ikkje er utarbeidd takst for eigedommen, slik at folk blir anbefalt å ha med seg fagfolk på visninga. Det ligg også ein klausul i skøytet om at det ikkje skal seljast hyttetomter på eigedommen, men det er neppe ei aktuell problemstilling med dagens reglar for bygging i strandsona.

Men ein annan ting ein kanskje bør ha i bakhovudet, er at Kinn kommune ønskjer å bygge containerhamn ved Måsholmen, berre nokre hundre meter nord for Knolten, rett nok med Perholmen mellom.


– Det er ein heilt nydeleg plass med flott utsikt. Det er klart det er flott å reise ut der på soldagar. Ein kan jo vere der, og der er ei god kai og legge til ved.

Det blir også opplyst i salsoppgåva at det ikkje ligg føre ferdigattest for sjøbua. Det har si naturlege forklaring.

– Det er for gammalt til ferdigattest, for før 1997 var det ikkje slike krav. Gamle hus vi sel i Florø finst det ikkje ferdigattest for, så det betyr slett ikkje at det ikkje kan brukast. Eg hadde heller ikkje ferdigattest på mitt hus frå 1957 i Havreneset. Men folk må altså tenke på at dette er ei sjøbu og ikkje ei hytte. Det vil ikkje vere ferdigattest og bruksløyve på slik eigedom, strekar Russøy under.

Ho fortel at det har vore ein del interesse for eigedommen.

– Vi har fått førespurnadar no i det siste, så vi set opp visning etter påske.