Følg møtet i Fellesnemnda

Artikkelen er over 1 år gammel

Fellesnemnda skal diskutere kommunevåpen, økonomi, pleiefaktor i eldreomsorga og hamnesamarbeid.

DEL

Her kan du sjå sakspapira: Fellesnemnda

Her er saklista:

058/19 Godkjenning av innkalling og sakliste

059/19 Godkjenning av møteprotokoll

060/19 Refererte skriv og meldingar

061/19 Orientering frå prosjektrådmann

062/19 Orienteringssak -arbeidet i dei politiske underutvala/arbeidsgruppene - Status

063/19 Oppretting av Ungdommens kommunestyre i Kinn kommune

064/19 Organisering av hamn i Kinn kommune

065/19 Vurdering av eigarskap iselskap iKinn kommune

066/19 Årsrapport og årsrekneskap for Fellesnemnda sin aktivitet i 2018

067/19 Val av revisjonsordning for Kinn kommune

068/19 Val av sekretariatsordning for kontrollutvalet i Kinn kommune

069/19 Medlemskap istiftinga Kystkultur.no

070/19 Møtereglement Kinn kommune

071/19 Stemmestyrer -Kommune-og fylkestingsvalet 2019

072/19 Kinn Budsjettguide 2020 Vert ettersendt

073/19 Kommunevåpen

Artikkeltags