Felleskjøpet i Florø er nedleggingstruga

Utflagginga av Jarlsberg-osten kan no føre til at 14 tilsette ved fabrikken i Florø mister jobbane sine.