Fekk tilgjeving lokalt, men staten krev riving av kai

Trass medhald og tilgjeving av lokalpolitikarane, må eigarane av dette kaianlegget med manglande byggeløyve bu seg på riving.