Fekk fager erklæring, men inga løyving til Kystvegen

BREMANGER: Det kom ikkje noko konkret løyvingsvedtak i fylkestinget, men ei tverrepolitisk viljeserklæring om at Kystvegen på strekninga Svelgen-Indrehus bør prioritast