INDIANARLEIREN: Her ei det attgrodde buskaset mellom Hamnegata og Strandgata låg indianarleiren til Knuten og kameratane.
Alle Foto: Dag Nesbø Frøyen

Knut skal ut på attgrodde stiar

Du har treft godt om det lokale historielaget gjer seg om til forlag for å gi ut dei sjølvopplevde historiane dine frå barndommen.
Publisert